Onze diensten

Wat zijn caféspelen?


Caféspelen zijn de verzamelnaam voor alle spelen die we aanbieden. Deze kan je indelen in twee groepen nl.: kansspelen (vergunning vereist) en amusementspelen ( vergunning niet vereist).

Kansspelen


Bij kansspelen kan er een geldprijs gewonnen worden. Hieronder vallen ook de kansspelen met verminderde inzet (KVI). Voorheen beter gekend als 3.3 toestellen. Om deze toestellen uit te baten heeft de cafébaas een vergunning klasse C nodig die wordt uitgereikt door de Kansspelcommissie (zie opvolging vergunning).

Amusementspelen


Amusementspelen worden louter voor het amusement gespeeld. Hiervoor is geen vergunning vereist.

Wilt u contact met ons opnemen voor onze diensten?

Bel ons op +32 3 231 43 08

Vergunningsaanvraag


Om gokkasten te plaatsen heb je een vergunning klasse C nodig. Deze wordt uitgereikt door de Kansspelcommissie. Wat zijn de criteria tot het bekomen van deze vergunning klasse C?

 • Eerst en vooral moet je beschikken over een ondernemingsnummer. Eénmanszaak, BV,
  Comm V, VOF, e.d. behoren tot de mogelijkheden. Een VZW krijgt geen vergunning!
 • Een vestigingseenheidsnummer heb je ook nodig.

Elke vestiging van een onderneming krijgt een uniek nummer dat verschilt van het ondernemingsnummer. Zowel het ondernemingsnummer als het vestigingseenheidsnummer worden geregistreerd in de Kruispuntbank der Ondernemingen. Dit vestigingseenheidsnummer wordt toegekend door een ondernemingsloket. Er zijn verschillende erkende ondernemingsloketten zoals bv.:

 • Acerta
 • Partena
 • Securex
 • Xerius

De nodige NACEBEL-codes bekom je eveneens bij het ondernemingsloket. Deze codes duiden de activiteiten van de vestiging aan. We mogen enkel kansspelen plaatsen in drankgelegenheden en bv. niet in een restaurant of een frituur. Doch dient opgemerkt dat nergens verboden wordt eten te serveren in uw café of taverne. De regel is hier dat de hoofdactiviteit van de vestiging moet bestaan uit het schenken van dranken. Eén van volgende NACEBEL-codes moet in het KBO vermeld staan om een vergunning klasse C te verkrijgen:

 • 563
 • 5630
 • 56301
 • 5610105

Heb je een éénmanszaak of ben je bestuurder van een vennootschap moet je ook een bewijs van goed gedrag en zeden kunnen voorleggen. In het geval van verschillende bestuurders dienen alle bestuurders een uitreksel uit het strafregister voor te leggen. Dit geldt niet voor de aandeelhouders. Opgelet! In de drie jaar voor de vergunningsaanvraag mag je geen veroordelingen hebben opgelopen hoger dan zes maanden gevangenisstraf. Afhankelijk van je woonplaats kun je dit document bekomen bij het districtshuis, het gemeentehuis of de politie. Tegenwoordig gaat dit het snelste online. Heb je niet de Belgische nationaliteit, maar je beschikt over een E-kaart, dien je deze kaart minimum drie jaar te bezitten voor de vergunningsaanvraag. Als je bv. twee jaar in het bezit bent van een E-kaart dien je voor het ontbrekende jaar een bewijs van goed gedrag en zeden te bekomen van het land van herkomst. Wij laten dit vertalen door een beëdigd vertaler-tolk op onze kosten.

Wilt u meer weten?

Stel hier uw vragen

"*" geeft vereiste velden aan

Welk document moet je aanvragen?


Slijten van gegiste en geestrijke dranken
ART. 596.1-8

 • De Kansspelcommissie vraagt een fiscaal attest BTW en een fiscaal attest Directe
  Belasting. Het betreft hier nihil-attesten waaruit blijkt dat u of uw vennootschap
  geen schulden hebben bij deze instanties. Deze documenten kan je bekomen bij het
  lokaal ontvangkantoor.
 • Ten slotte heb je een advies van de burgemeester nodig waaruit blijkt dat aan alle
  wettelijke voorwaarden voor de uitbating van de kansspelinrichting is voldaan of het
  bewijs dat dit advies aangetekend werd aangevraagd.
Bastenie